Dobre praktyki

Przejrzyste zasady

Od samego początku istnienia naszej firmy ogromną wartość przykładaliśmy do uczciwej i przejrzystej pracy. Wierzymy, że tylko dzięki takim wartościom można zbudować długofalową działalność. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że od 2017 pozytywnie przechodzimy audyt zewnętrzny, który potwierdza, że stosujemy się do Zasad Dobrych Praktyk. Certyfikaty wydawane są na okres jednego roku, a jednostką wydającą jest ZPF.

Czym jest ZPF?

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstał 27 października 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

Dobre praktyki

Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Komisja etyki

Komisja Etyki została powołana w czerwcu 2005 roku przez Walne Zebranie Członków ZPF. Komisja wybierana jest na dwuletnią kadencję. Obecna kadencja rozpoczęła się w czerwcu 2017 roku. Obecnie Komisja składa się z 12 osób. Głównym zadaniem, jakie zostało postawione przed Komisją jest stanie na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez zrzeszone przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak jedyne zadanie stojące przed Komisją. Jest także organem opiniotwórczym, z którym konsultowane są wszelkiego rodzaju dokumenty (np. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego) i publikacje (np. poradnik „Jak pożyczać pieniądze”) przygotowywane przez ZPF, lub w tworzeniu których ZPF bierze udział. Komisja odpowiedzialna jest również za opracowywanie zmian w wewnętrznych dokumentach Konferencji. Komisja realizuje swoje podstawowe zadanie poprzez rozpatrywanie skarg konsumenckich na działania członków ZPF naruszających Zasady Dobrych Praktyk. Każdy z Klientów ma możliwość złożenia wniosku do Komisji Etyki ZPF o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF (ZDP) – szczegóły dotyczące składania takiego wniosku można znaleźć TUTAJ

Menu
Kontakt
close slider

Napisz do nas