Dobre praktyki

Przejrzyste zasady

Od samego początku istnienia naszej firmy ogromną wartość przykładamy do uczciwej i przejrzystej pracy. Wierzymy, że tylko dzięki takim wartościom można zbudować długofalową działalność.

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF,  sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk.

Załączony certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym Certyfikat Audytu Etycznego.

Czym jest ZPF?

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstał 27 października 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

Stosujemy Zasady Dobrych Praktyk

Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Komisja etyki

Komisja Etyki została powołana w czerwcu 2005 roku przez Walne Zebranie Członków ZPF. Komisja wybierana jest na dwuletnią kadencję. Obecna kadencja działa od 2019 do 2021 roku. Obecnie Komisja składa się z 12 osób. Głównym zadaniem, jakie zostało postawione przed Komisją jest stanie na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez zrzeszone przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak jedyne zadanie stojące przed Komisją. Jest także organem opiniotwórczym, z którym konsultowane są wszelkiego rodzaju dokumenty (np. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego) i publikacje (np. poradnik „Jak pożyczać pieniądze”) przygotowywane przez ZPF, lub w tworzeniu których ZPF bierze udział. Komisja odpowiedzialna jest również za opracowywanie zmian w wewnętrznych dokumentach Konferencji. Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF.

Szczegóły dotyczące składania takiego wniosku można znaleźć TUTAJ

Więcej informacji o działaniach komisji w materiale informacyjnym.

Ambasador ZPF

10 lipca 2024r. Cross Finance SA otrzymała nagrodę Przewodniczącego Komisji Etyki ZPF za najlepszy serwis internetowy Członków ZPF wyłoniony z przeglądzie stron internetowych Członków ZPF za 2023r. Wyróżnienie otrzymaliśmy w uznaniu zaangażowania naszej firmy w prowadzenie etycznej postawy w biznesie oraz wzmacnianie świadomości etycznej środowiska samorządowego.

Menu
Kontakt
close slider

    Napisz do nas

    close