Zarząd

Rafał Buchholc – Prezes Zarządu

Posiada 18 letnie doświadczenie w branży finansowej. Ponad 13 lat pracował w General Electric Polska (GE Capital Bank, GE Money Bank, Bank BPH), gdzie był odpowiedzialny za obszary operacyjne oraz zarządzanie procesami i projektami.

W Banku zdobywał międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu kluczowych projektów w zakresie wdrażania nowych obszarów działalności, technologii oraz przejęć innych biznesów.

Był odpowiedzialny za integrację procesów i systemów operacyjnych w trakcie fuzji operacyjnych podczas integracji GE Banku Mieszkaniowego z GE Capital Bank oraz GE Money Bank z Bankiem BPH.

Od podstaw zbudował a później zarządzał Centrum Operacyjnym Banku BPH po fuzji z GE Money Bank będąc odpowiedzialnym za procesy obsługi Klienta, telesprzedaż i windykację.

Odpowiadał też za Obszar Windykacji w zakresie produktów detalicznych, hipotecznych, microSME oraz factoringu.

Doświadczenie w zakresie zarządzania wierzytelnościami zdobywał w BEST S.A. gdzie początkowo odpowiadał za Pion Operacji zarządzając procesami windykacji polubownej, terenowej oraz sądowo-egzekucyjnej a następnie obejmując stanowisko Lidera Obszaru Strategii Windykacyjnych budował i wdrażał działania, narzędzia oraz produkty zapewniające realizację celów finansowych i wzrost organizacji.

Przez cały okres pracy zawodowej związany z procesem zmiany, zarządzania procesami i projektami przy wykorzystaniu Six Sigma i Lean Management.

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest Absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

Menu
Kontakt
close slider

Napisz do nas
close