Zarząd

Rafał Buchholc – Prezes Zarządu

Posiada 20 letnie doświadczenie w branży finansowej. Ponad 13 lat pracował w General Electric Polska (GE Capital Bank, GE Money Bank, Bank BPH), gdzie był odpowiedzialny za obszary operacyjne oraz zarządzanie procesami i projektami. W Banku zdobywał międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu kluczowych projektów w zakresie wdrażania nowych obszarów działalności, technologii oraz przejęć innych biznesów. Był odpowiedzialny za integrację procesów i systemów operacyjnych w trakcie fuzji operacyjnych podczas integracji GE Banku Mieszkaniowego z GE Capital Bank oraz GE Money Bank z Bankiem BPH. Od podstaw zbudował a później zarządzał Centrum Operacyjnym Banku BPH po fuzji z GE Money Bank będąc odpowiedzialnym za procesy obsługi Klienta, telesprzedaż i windykację.

 

Odpowiadał też za Obszar Windykacji w zakresie produktów detalicznych, hipotecznych, microSME oraz factoringu. Doświadczenie w zakresie zarządzania wierzytelnościami zdobywał w BEST S.A. gdzie początkowo odpowiadał za Pion Operacji zarządzając procesami windykacji polubownej, terenowej oraz sądowo-egzekucyjnej a następnie obejmując stanowisko Lidera Obszaru Strategii Windykacyjnych budował i wdrażał działania, narzędzia oraz produkty zapewniające realizację celów finansowych i wzrost organizacji. Przez cały okres pracy zawodowej związany z procesem zmiany, zarządzania procesami i projektami przy wykorzystaniu Six Sigma i Lean Management. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest Absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

 

Maciej Orczykowski – Członek Zarządu
Dyrektor Departamentu Zarządzania Wierzytelnościami FS

W branży finansowej od 2002r, od początku w windykacji, od 2004 roku zajmuje się strategiami windykacyjnymi: 7 lat na stanowiskach eksperckich, 7 lat na stanowiskach kierowniczych. Jako strateg windykacyjny posługuje się: metodologią Six Sigma (posiada certyfikat green belt), metodologią „test and learn”, analizą dużych zbiorów danych (biegle zna język PL/SQL). Był liderem projektu „CRM Operacyjny” w Banku BPH. Odpowiadał za wdrożenie procesu windykacji portfela hipotecznego Banku BPH po połączeniu się z Alior Bankiem.

 

Krzysztof Szulca – Członek Zarządu
Dyrektor Departamentu Analiz Finansowych
i Efektywności Procesów

Makler Papierów Wartościowych, absolwent Matematyki Finansowej Politechniki Gdańskiej na kierunku Matematyka Stosowana oraz studium podyplomowego: Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2012 roku związany z obsługą portfeli wierzytelności w Cross Finance, kolejno w rolach: młodszego Analityka, Analityka, Kierownika działu Analiz Finansowych, a obecnie Członka Zarządu, Dyrektora Departamentu Analiz Finansowych i Efektywności Procesów.

Menu
Kontakt
close slider

    Napisz do nas

    close