Zakup portfeli wierzytelności.

Sprzedaż portfeli wierzytelności jest etapem zamykającym proces zarządzania wierzytelnościami, wcześniej prowadzonych działań windykacyjnych przez wierzyciela pierwotnego. Cesja spraw wymaga dobrego zaplanowania, segregacji spraw oraz sprawnie działającej organizacji podmiotu nabywającego.

Do przeprowadzenia transakcji skutecznie, szybko oraz bezpiecznie, CROSS Finance stworzyło strukturę organizacyjną umożliwiającą dokonywanie cesji wierzytelności w ramach umowy sprzedaży wierzytelności z funduszem sekurytyzacyjnym, ale też w ramach własnej działalności.

Mamy jako organizacja oraz kadra, wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów cesji wierzytelności w oparciu o różne formy transakcyjne –  od tradycyjnego zakupu wierzytelności przez fundusz sekurytyzacyjny, poprzez systemy forward flow, SPV lub inne formy zakupy – zawsze dostosowane do potrzeb sprzedającego.

Uczestniczymy w procesach zakup wierzytelności portfeli:

 • sektora bankowego (spraw detalicznych, MŚP, hipotecznych, korporacyjnych),
 • firm pożyczkowych (już przy „0” dpd, umów aktywnych i wypowiedzianych),
 • sektora ubezpieczeniowego (składki, zwroty prowizji przez agentów),
 • sektora telekomunikacyjnego i multi-medii,
 • sektora komunikacji samochodowej i kolejowej (mandaty),
 • sektora B2B,

Nabywamy portfele w oparciu o proces analizy danych przekazanych przez Wierzyciela. Proces traw maksymalnie 14 dni i kończy się złożeniem oferty wyrażonej w formie konkretnej ceny, która stanowi odpowiedni procent wartości nominalnej portfela.

Po akceptacji warunków finansowych przez klienta rozpoczynamy etap uzgodnień formalno – prawnych z udziałem naszej Kancelarii Prawnej, która posiada duże doświadczenie w zawieraniu tego rodzaju umów. Umowę cesji (Umowę sprzedaży / zakupu) zawieramy w zależności od rodzaju  spraw również  przy udziale notariusza.

Współpraca z Wierzycielem nie kończy się po podpisaniu umowy. Jesteśmy w stałym kontakcie z Wierzycielem przekazując mu ważne informacje dotyczące zakupionego portfela wierzytelności, które mogą mieć wpływ na politykę produktową lub usługi oferowane przez Wierzyciela. Nasze działania zarządzania wierzytelnościami są oparte o dobre praktyki i mamy na względzie dobry wizerunek naszych Partnerów.

Sprawdź również

Monitoring płatności
Windykacja polubowna
Windykacja sądowa i egzekucyjna
Administrowanie wierzytelnościami
Zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi
Zakup portfeli wierzytelności

Skontaktuj się z nami

  Menu
  Kontakt
  close slider

   Napisz do nas

   close