Windykacja polubowna.

W przypadku regularnego lub kilkumiesięcznego opóźnienia w regulowaniu płatności, optymalnym sposobem działania służącym do odzyskania należności staje się windykacja polubowna, pozwalająca na skuteczne i szybkie odzyskanie zaległości płatniczych, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych relacji pomiędzy Kontrahentem i jego Klientem. Etap polubowny pozwala odzyskać całą lub istotną część należności, a także uniknąć przyszłych kosztów prowadzenia działań sądowych i egzekucyjnych, z jednoczesną szansą na ugodowe rozwiązanie sporu i przywrócenie Klienta do grona rzetelnych odbiorców. Na tym etapie działań Klienci uświadamiani są o konsekwencjach dalszego uchylania się od spłaty należności. Poprzez właściwy dobór narzędzi windykacyjnych, optymalnych dla tego typu wierzytelności, w wielu przypadkach dochodzi do spłaty całej należności. W przypadku Klientów, którzy nie są w stanie dokonać jednorazowej spłaty swojego zadłużenia, a skłonni są do porozumienia w zakresie spłaty zaległości, proponowane jest zawarcie ugody. Proponowana ugoda uwzględnia zarówno oczekiwania Kontrahenta, charakterystykę wierzytelności oraz jest dopasowana do możliwości płatniczych Klienta. W przypadku dalszego uporczywego uchylania się od obowiązku zapłaty rekomendujemy Kontrahentowi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego. Działania realizowane na tym etapie obejmują także uaktualnienie danych Klienta oraz zdobycie dodatkowych informacji, które mogą być pomocne przy podejmowaniu dalszych działań windykacyjnych.

Korzyści dla Kontrahentów:

 • poprawienie płynności finansowej Kontrahenta,
 • efektywniejsze alokowanie zasobów Kontrahenta zajmujących się odzyskiwaniem należności,
 • zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia u Kontrahenta, który ponosi jedynie koszty zmienne uzależnione od efektów windykacji,
 • dostęp do szczegółowych informacji dotyczących przebiegu i efektów procesu windykacji oraz pełnej informacji dotyczącej statusu Klienta.

Podejmowane działania:

 • intensywne, cykliczne kontakty telefoniczne mające na celu doprowadzające do spłaty zaległości,
 • bezpośrednie wizyty windykacji terenowej,
 • ustalanie danych teleadresowych Klientów,
 • zawieranie ugód i zobowiązań do zapłaty oraz nadzór nad terminowością spłat,
 • komunikaty i powiadomienia sms, e-mail,
 • pisemne wezwania do zapłaty.

Sprawdź również

Monitoring płatności
Windykacja polubowna
Windykacja sądowa i egzekucyjna
Administrowanie wierzytelnościami
Zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi
Zakup portfeli wierzytelności

Skontaktuj się z nami

  Menu
  Kontakt
  close slider

   Napisz do nas

   close