Administrowanie wierzytelnościami.

Oferujemy swoim Kontrahentom usługę administrowania ich wierzytelnościami, co oznacza kompleksową obsługę portfela wierzytelności.

Działania:

Przyjmowanie do obsługi operacyjnej wierzytelności od momentu ich powstania, dla których prowadzimy i koordynujemy działania, polegające na:

 • telefonicznym przywitaniu w gronie klientów Kontrahenta (wellcome calle),
 • obsłudze Klienta poprzez odpowiedzi na zapytania, reklamacje oraz obsłudze wcześniejszych całkowitych spłat i wcześniejszych częściowych spłat, zwrotów, nadpłat, przeksięgowań, zmian do umów, odstąpień, wypowiedzeń umów
 • monitoringu płatności realizowanych przez kontakt telefoniczny, korespondencyjny (pisma, e-maile, sms-y) z Klientami
 • organizowaniu i nadzorowaniu procesu sporządzania, przechowania i archiwizacji dokumentacji dot. przekazanych wierzytelności,
 • organizowaniu i nadzorowaniu obiegu dokumentacji dotyczącej wierzytelności

oraz wykonywanie czynności mających na celu odzyskanie wierzytelności Kontrahenta, tj.:

 • prowadzenia i koordynowania działań windykacyjnych (przedsądowe, sądowe, egzekucyjne), w tym między innymi prowadzeniu negocjacji w imieniu Kontrahenta w zakresie sposobu i terminu spłaty wierzytelności realizowane w formie kontaktu korespondencyjnego, telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez kontakt osobisty z Klientem
 • zawierania ugód z Klientami, w szczególności w przedmiocie rozłożenia spłaty wierzytelności na raty, odroczenia spłaty wierzytelności lub umorzenia wierzytelności,
 • weryfikacji sytuacji finansowej Klienta,
 • wykonywania czynności poszukiwania / pozyskiwania nowych / aktualnych danych teleadresowych/kontaktowych
 • weryfikacji danych telefonicznych / adresowych
 • sporządzania prognoz dotyczących wierzytelności,
 • sporządzania analiz finansowych dotyczących wierzytelności,
 • prowadzeniu ewidencji transakcji dotyczących spłaty wierzytelności,
 • poszukiwaniu spadkobierców, obsłudze spraw po zgonie Klienta,
 • obsłudze upadłości Klientów.

Odzyskiwanie wierzytelności odbywa się w ramach obsługi procesów: monitoringu płatności, windykacji polubownej oraz windykacji sądowej i egzekucyjnej.

Sprawdź również

Monitoring płatności
Windykacja polubowna
Windykacja sądowa i egzekucyjna
Administrowanie wierzytelnościami
Zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi
Zakup portfeli wierzytelności

Skontaktuj się z nami

  Menu
  Kontakt
  close slider

   Napisz do nas

   close