Polityka prywatności strony www.crossfinance.pl.

Polityka prywatności i cookies strony www.crossfinance.pl

Cross Finance SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 53, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000991969, REGON 008102540, NIP  5830004805 – Administrator.

Treść:

 1. Jakie dane o osobach odwiedzających gromadzi witryna internetowa crossfinance.pl oraz w jaki sposób może je wykorzystywać?
 2. Cookies
 3. W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące od osób kontaktującymi się z nami?
 4. Windykacja
 5. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.
 6. Profilowanie
 7. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.
 8. Zabezpieczenia i odbiorcy danych.
 9. Administrator danych osobowych
 10. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 1. Jakie dane o osobach odwiedzających gromadzi witryna internetowa crossfinance.com.pl oraz w jaki sposób może je wykorzystywać?

Witryna internetowa www.crossfinance.com.pl wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją użytkownikach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług o najwyższym standardzie. Żadna z powyższych informacji nie zostanie przekazana do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak:
• diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera;
• analizy naruszeń bezpieczeństwa;
• w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW.
Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową;

W szczególnych przypadkach możemy sporządzać zbiorcze raporty lub ogólne zestawienia tematyczne, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Raporty te i zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny.

Umieszczone na naszej witrynie internetowej adresy mailowe do kontaktów z Państwem: info@crossfinance.pl, reklamacje@crossfinance.pl, iod@crossfinance.pl będą służyły przede wszystkim do realizacji współpracy, rozpatrywania Państwa ewentualnych reklamacji lub odpowiadania na Państwa zapytania. W ten sposób możemy przetwarzać następujące Państwa dane: adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer umowy/sprawy, numer Pesel.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgromadzonych za pomocą adresów mailowych umieszczonych na naszej witrynie internetowej crossfinance.com.pl jest art. 6 ust. 1 pkt. a) i pkt b) oraz pkt f) RODO.

 1. Cookies
  Witryna www.crossfinance.pl wykorzystuje pliki „Cookies”.
  „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji “Cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna www.crossfinance.pl wykorzystuje „Cookies”, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób.
  Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie „Cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym administrator strony będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.
  Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W zależności od używanej przeglądarki, może być możliwość doprecyzowania szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne strony, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, przechowywanych urządzeniu Użytkownika. Jeżeli przeglądarka Użytkownika akceptuje określone pliki cookies, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa. Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności Strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Strony, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgromadzonych za pomocą plików Cookies jest art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Zgodę na przetwarzanie plików cookies można w każdym momencie wycofać. W tym celu należy usunąć pliki cookies. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał zgromadzone w ten sposób dane osobowe do czasu usunięcia plików cookies z komputera użytkownika.

 1. W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące od osób kontaktującymi się z nami?
  Na naszej witrynie internetowej www.crossfinance.pl mogą Państwo uzyskać informację w jaki sposób się z nami skontaktować. Dla kontaktów z Państwem jest uruchomiony adres mailowy info@crossfinance.pl oraz w zakładce „Strefa dłużnika” formularz kontaktowy Uzyskane w ten sposób dane będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu nawiązania kontaktu oraz podjęcia działań na Państwa żądanie.

Pozyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do przedstawiania naszej ofert handlowej ani nie  będą udostępniane na rzecz innych podmiotów.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w innych celach, będziemy wykorzystywać zebrane w ten sposób dane, wyłącznie dla celu, w którym dane zostały zebrane. Cel przetwarzania danych zawsze jest wyrażony w treści zgody.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przesłanych na adres mailowy info@crossfinance.pl lub za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się w zakładce „Strefa dłużnika” na naszej stronie internetowej jest art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Administrator Danych Osobowych zgromadzone w ten sposób dane będzie przetwarzał tylko przez taki okres jaki jest niezbędny do obsługi danego zapytania/do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń w przypadku klientów naszej firmy.

 1. Windykacja

Nasza firma świadczy szeroki zakres usług związanych z windykacją należności i usług wsparcia dla biznesu. Dlatego na naszej witrynie internetowej w celu sprawniejszej realizacji współpracy z Państwem został umieszczony adres mailowy windykacja@crossfinance.pl. Pozyskane w ten sposób Państwa dane nie zostaną przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Będą służyły wyłącznie do realizacji współpracy z Państwem i kontaktu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgromadzonych za pomocą adresu mailowego jest art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.

 1. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Witryna internetowa www.crossfinance.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę www.crossfinance.pl, takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników będą wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez naszą firmę.

6. Profilowanie

Dane osobowe osób fizycznych nie podlegają profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w żadnym zakresie. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.

 1. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zabezpieczenia i odbiorcy danych.

Witryna internetowa www.crossfinance.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją.

Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Dostęp do danych mogą mieć tylko pracownicy naszej firmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i prowadzenie naszej strony internetowej. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w celach i potrzebach określonych w pkt. 1, pkt. 3 i pkt. 4 niniejszej Polityki prywatności.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Cross Finance SA, z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk.

 1. Inspektor Ochrony Danych.

W Cross Finance SA z siedzibą w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, adres e-mail: iod@crossfinance.pl.

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, proszone są o kontakt z Administratorem danych osobowych.

COOKIES

Co to jest cookie, do czego służy i jakie ma zalety:

 • Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na Twoim komputerze czy innym urządzeniu z którego łączysz się z Internetem.
 • Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę.
 • Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego korzystasz. Pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do Twoich oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa.

Jakie są rodzaje cookies, jak są używane i w jakich celach:

 • Pliki cookies sesji to tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej, są one obowiązkowe dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości strony.
 • Pliki cookies trwałe są wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla użytkownika. Tego rodzaju pliki pozostają w przeglądarce użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez użytkownika ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookies trwałe pozwalają na przekazanie informacji do serwera przy każdych odwiedzinach strony. Pliki cookies trwałe nazywane są także „ciasteczkami śledzącymi”.
 • Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.

Zarządzanie cookies:

 • Możesz zmienić sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć.
 • Proces kontroli i usuwania plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.
 • Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w swojej przeglądarce.
Menu
Kontakt
close slider

  Napisz do nas

  close