Monitoring płatności.

Regularne i terminowe dokonywanie płatności gwarantuje utrzymanie właściwej płynności naszego Kontrahenta. Sposobem na eliminację powstawania zatorów płatniczych jest jak najszybsze reagowanie na jakiekolwiek sygnały świadczące o możliwości powstania opóźnienia w regulowaniu przez Klientów swoich zobowiązań. Usługa monitoringu ma na celu umożliwienie Kontrahentowi uzyskania pełnej kontroli nad procesem spłaty należności przez jego Klientów. Podejmowane przez CROSS FINANCE Sp. z o.o. działania mają na celu ustalenie przyczyn występowania u Klienta opóźnień oraz doprowadzenie do jak najszybszego uregulowania zaległych zobowiązań, a także przypomnienie o kolejnych terminach płatności. Dodatkową korzyścią jest zweryfikowanie lub uzupełnienie posiadanych przez Kontrahenta danych jego Klientów oraz innych informacji, które mogą być pomocne na kolejnych etapach procesu windykacji. CROSS FINANCE Sp. z o.o. zapewnia odpowiednią jakość prowadzonych działań, które realizowane są w taki sposób, aby nie spowodować zakłócenia pozytywnych relacji pomiędzy Kontrahentem a jego Klientem.

Korzyści dla Kontrahentów:

  • utrzymanie stałego kontaktu z Klientem i doprowadzenie do terminowego regulowania zaległości,
  • wczesna identyfikacja problemów płatniczych u Klienta,
  • eliminacja ryzyka powstania kumulacji zadłużenia oraz poważniejszych strat finansowych,
  • poprawa płynności finansowej Kontrahenta,
  • zmniejszenie kosztów Kontrahenta.

Podejmowane działania:

  • cykliczne kontakty telefoniczne mające na celu przypomnienie o terminach płatności oraz doprowadzające do spłaty zaległości,
  • komunikacja za pomocą sms, e-mail i pism wg szablonów uzgodnionych z Kontrahentem,
  • pisemne wezwania do zapłaty (na życzenie Kontrahenta),
  • ocena ryzyka niewypłacalności w długim okresie czasu.

Sprawdź również

Monitoring płatności
Windykacja polubowna
Windykacja sądowa i egzekucyjna
Administrowanie wierzytelnościami
Zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi
Zakup portfeli wierzytelności

Skontaktuj się z nami
Menu
Kontakt
close slider

Napisz do nas
close