Monitoring płatności.

Regularne i terminowe dokonywanie płatności gwarantuje utrzymanie właściwej płynności naszego Kontrahenta. Sposobem na eliminację powstawania zatorów płatniczych jest jak najszybsze reagowanie na jakiekolwiek sygnały świadczące o możliwości powstania opóźnienia w regulowaniu przez Klientów swoich zobowiązań. Usługa monitoringu ma na celu umożliwienie Kontrahentowi uzyskania pełnej kontroli nad procesem spłaty należności przez jego Klientów. Podejmowane przez CROSS FINANCE SA działania mają na celu ustalenie przyczyn występowania u Klienta opóźnień oraz doprowadzenie do jak najszybszego uregulowania zaległych zobowiązań, a także przypomnienie o kolejnych terminach płatności. Dodatkową korzyścią jest zweryfikowanie lub uzupełnienie posiadanych przez Kontrahenta danych jego Klientów oraz innych informacji, które mogą być pomocne na kolejnych etapach procesu windykacji. CROSS FINANCE SA zapewnia odpowiednią jakość prowadzonych działań, które realizowane są w taki sposób, aby nie spowodować zakłócenia pozytywnych relacji pomiędzy Kontrahentem a jego Klientem.

Korzyści dla Kontrahentów:

 • utrzymanie stałego kontaktu z Klientem i doprowadzenie do terminowego regulowania zaległości,
 • wczesna identyfikacja problemów płatniczych u Klienta,
 • eliminacja ryzyka powstania kumulacji zadłużenia oraz poważniejszych strat finansowych,
 • poprawa płynności finansowej Kontrahenta,
 • zmniejszenie kosztów Kontrahenta.

Podejmowane działania:

 • cykliczne kontakty telefoniczne mające na celu przypomnienie o terminach płatności oraz doprowadzające do spłaty zaległości,
 • komunikacja za pomocą sms, e-mail i pism wg szablonów uzgodnionych z Kontrahentem,
 • pisemne wezwania do zapłaty (na życzenie Kontrahenta),
 • ocena ryzyka niewypłacalności w długim okresie czasu.

Sprawdź również

Monitoring płatności
Windykacja polubowna
Windykacja sądowa i egzekucyjna
Administrowanie wierzytelnościami
Zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi
Zakup portfeli wierzytelności

Skontaktuj się z nami

  Menu
  Kontakt
  close slider

   Napisz do nas

   close