Częste pytania

Czym zajmuje się firma Cross Finance?

Cross Finance SA zarządza sekurytyzowanymi wierzytelnościami oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie banków, firm pożyczkowych, operatorów multimediów i firm telekomunikacyjnych. Spółka prowadzi kompleksową obsługę w zakresie monitoringu należności i windykacji: polubownej, terenowej, sądowo – egzekucyjnej.

Jak mogę skontaktować się z firmą Cross Finance?

Możesz skontaktować się z nami:
Telefonicznie: +48 (58) 760 38 38.
Mailowo: info@crossfinance.pl
Listownie:
Cross Finance SA
Chłopska 53
80-350 Gdańsk
Formularz kontaktowy

Dlaczego Doradcy Cross Finance podczas rozmów telefonicznych proszą mnie o podanie daty urodzenia?

Nasi Doradcy zadają kilka podstawowych pytań, aby mieć pewność, że rozmawiają z właściwą osobą w sprawie ustalenia dogodnych warunków spłaty zadłużenia. Dbamy o dobro i bezpieczeństwo naszych Klientów. Nie chcemy, aby poufne dane trafiły do osób nieuprawnionych.

Dlaczego kontaktuje się ze mną firma Cross Finance, a nie instytucja, z którą podpisałem umowę?

Firma Cross Finance może kontaktować się z Tobą w imieniu instytucji, w której masz zaległości finansowe (np. w imieniu banku, firmy pożyczkowej, firmy telekomunikacyjnej) lub w imieniu instytucji, do której Twoje zobowiązania zostały sprzedane.

Nie wyrażałem zgody na obsługę mojej sprawy przez inną firmę, dlaczego więc kontaktujecie się ze mną?

Nasza firma kontaktuje się na podstawie otrzymanych Pełnomocnictw od Wierzycieli (np. banku, firmy pożyczkowej, firmy telekomunikacyjnej). W przypadku gdy Klient nie wywiązuje się z warunków umowy, Wierzyciel ma prawo przekazać obsługę sprawy innej firmie lub dokonać sprzedaży wierzytelności.

Dlaczego firma Cross Finance kontaktuje się ze mną tak często?

Nasi Doradcy dzwonią, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie Twojego problemu. Współpraca z Tobą jest niezwykle ważna przy podejmowaniu kolejnych działań windykacyjnych. Utrzymanie stałego kontaktu telefonicznego ma wpływ na przebieg obsługi Twojej sprawy.

Czy rozmowy telefoniczne są nagrywane?

W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów wszystkie rozmowy są nagrywane.

Dlaczego firma Cross Finance przetwarza moje dane?

Firma Cross Finance przetwarza dane na postawie zawartej umowy z Wierzycielem (np. bankiem, firmą pożyczkową, firmą telekomunikacyjną).

Jak rozłożyć swoje zadłużenie na raty?

Skontaktuj się jak najszybciej z Doradcą Cross Finance w  celu ustalenia najkorzystniejszej formy spłaty. Wysokość rat jest uzależniona od wysokości zadłużenia, etapu sprawy oraz Twoich możliwości finansowych. Jeżeli będzie to możliwe, zaproponujemy Ci zawarcie ugody. Propozycję ugody należy podpisać i odesłać, korzystając z załączonej opłaconej już przez nas koperty zwrotnej. Nie pobieramy dodatkowej opłaty za zawarcie ugody w spłacie zadłużenia.

Nie odesłałem ugody. Czy nadal mogę spłacać zadłużenie w ratach?

Brak podpisanej i odesłanej ugody powoduje, że dokonane ustalenia nie obowiązują. W tej sytuacji niezwłocznie skontaktuj się z Cross Finance, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Czy Cross Finance dolicza dodatkowe opłaty za obsługę mojej sprawy?

Nie pobieramy opłat za podejmowane działania windykacyjne np. listy, telefony, wizyty osobiste.

Co dla mnie oznacza wpisanie do rejestrów dłużników?

Wpis do rejestrów dłużników może oznaczać trudności z uzyskaniem kredytu, pożyczki, skorzystaniem z zakupów na raty, czy zawarciem umowy abonamentowej.

Co powinienem zrobić, aby zostać wypisany z rejestrów dłużników?

Aby zostać wykreślonym, należy dokonać spłaty całości zadłużenia.

Czy Cross Finance wpisuje informacje do BIK-u?

Firma Cross Finance nie wpisuje informacji do Biura Informacji Kredytowej.

Czym są dane wrażliwe?

Dane wrażliwe to określenie, które dotyczy pewnej grupy danych osobowych – szczególnie chronionych. Należą do nich przede wszystkim dane dotyczące stanu zdrowia, nałogów oraz wyznań religijnych. Cross Finance nie jest podmiotem uprawnionym do przetwarzania tego typu danych. Pamiętaj, że data urodzenia nie jest daną wrażliwą.

Dostałem pismo z sądu. Co powinienem zrobić?

Uważnie przeczytaj treść pisma oraz skontaktuj się z Doradcą Cross Finance w celu ustalenia  spłaty aby uniknąć dalszych konsekwencji np. skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Dostałem pismo od komornika. Co powinienem zrobić?

W takiej sytuacji najlepiej jest niezwłocznie skontaktować się z kancelarią komorniczą, aby ustalić warunki spłaty zadłużenia.

Ktoś wyłudził kredyt na moje dane. Co powinienem zrobić?

W tej sytuacji fakt wyłudzenia kredytu należy niezwłocznie zgłosić na policję lub do prokuratury oraz skontaktować się z Doradcą Cross Finance.

Chcę upoważnić inną osobę do kontaktu w mojej sprawie. Co powinienem zrobić?

W tym celu należy wysłać do firmy Cross Finance oryginał podpisanego pełnomocnictwa upoważniającego osobę trzecią do kontaktu w Twojej sprawie. Skontaktuj się z infolinią Cross Finance w celu uzyskania wzoru druku Pełnomocnictwa.

Istnieje możliwość  upoważnienia do jednorazowej rozmowy telefonicznej. W tym celu skontaktuj się z Doradcą, dzwoniąc na infolinię Cross Finance.

W jaki sposób mogę złożyć reklamację?

Reklamacja może zostać złożona:

  • pisemnie – w postaci reklamacji wysłanej na adres korespondencyjny CROSS FINANCE SA ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk
  • elektronicznie – za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: reklamacje@crossfinance.pl
  • telefonicznie – pod numerem +48 (58) 760 38 07

Każda reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację Klienta składającego reklamację, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę firmy, PESEL lub REGON, adres zamieszkania/siedziby oraz szczegółowy opis przedmiotu reklamacji.

W jakim czasie od złożenia reklamacji mogę spodziewać się odpowiedzi?

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

Menu
Kontakt
close slider

    Napisz do nas

    close