Bezpieczne wsparcie biznesu.

Efektywnie wspieramy procesy biznesowe w zakresie administracji obrotu wierzytelnościami i call center.

O nas

Cross Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku swoją działalność opiera na dwóch filarach, tj. zarządza sekurytyzowanymi wierzytelnościami oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie banków, firm pożyczkowych, operatorów multimediów i firm telekomunikacyjnych. Spółka prowadzi kompleksową obsługę w zakresie monitoringu należności i windykacji: polubownej, terenowej, sądowo – egzekucyjnej. Poza serwisowaniem, Cross Finance zajmuje się również obrotem wierzytelnościami. Portfele zakupionych przez Spółkę wierzytelności obejmują produkty finansowe, wierzytelności telekomunikacyjne i wierzytelności z rynku produktów konsumpcyjnych.

Działalność operacyjną opieramy na własnych rozwiązaniach informatycznych i telekomunikacyjnych. W pełni zautomatyzowany workflow, elastyczny dialer (predictive) oraz systemy raportowania i monitoringu są rozwijane w oparciu o najnowsze dostępne możliwości technologiczne oraz tzw. world best practise.

W Firmie zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie procesami Spółki posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i obsługi wierzytelności, zarządzania ryzykiem, IT – zdobywane w bankowości, firmach windykacyjnych w Polsce, a także innych krajach Europy.

Od 2005 roku jesteśmy w gronie Członków ZPF, posiadamy aktualny Certyfikat audytu etycznego, który potwierdza, że w pełni akceptujemy i stosujemy zobowiązania wynikające z Zasad Dobrych Praktyk. Więcej informacji: www.zpf.pl.

Posiadamy Zezwolenie KNF na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi.

Historia działalności Cross Finance SA:

2002

Rozpoczęcie działalności w 2002 roku.

2004

Od 4 listopada 2004 roku Spółka jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i posiada aktualny certyfikat Komisji Etyki KPF potwierdzający stosowanie Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych (do pobrania).

2009

Od 2009 r. Firma obsługuje sekurytyzowane wierzytelności w ramach współpracy z TFI Eques Investments SA, obecnie zarządzając FIZ NFS Creditum

2016

28.09.2016 roku CROSS Finance uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

2017

Od 2017 roku w ramach umowy z TFI Eques Investments S.A. Cross zarządza FIZ NFS Debitum oraz prowadzi zakupy portfeli NPL.

2019

W lutym 2019 roku Spółka rozpoczyna zarządzanie kolejnym Funduszem portfeli NPL podejmując współpracę z Rockbridge TFI S.A.

2022

30.09.2022 Przekształcenie spółki Cross Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Cross Finance Spółka Akcyjna.

Menu
Kontakt
close slider

    Napisz do nas

    close