Zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi.

Zarządzaniem wierzytelnościami zajmuje się dedykowany, wykwalifikowany zespół obejmujący radców prawnych, pracowników sekcji prawnej Spółki, wspieranej przez pracowników Call Center, pracowników terenowych oraz administracji.

Prowadzimy działania na każdym etapie:

Monitoring

Windykacja polubowna

Windykacja sądowa i egzekucyjna

Dedykowany do zarządzania wierzytelnościami Zespół, zapewnia profesjonalną obsługę uwzględniającą potrzeby Funduszu, stosując nowoczesne rozwiązania technologiczne, zaś stworzone procesy zarządzania zapewniają efektywną organizację pracy.

Wielopłaszczyznowa obsługa prawna m.in. prowadzenie negocjacji, reprezentowanie przed sądami oraz komornikami zmierza do pełnego zabezpieczenia interesów Funduszu. Każdy portfel wierzytelności posiada osobę specjalnie dedykowaną do kontaktu – lidera wraz z zespołem, który w zależności od ilości spraw oraz tematyki związanej z obsługą procesu egzekucyjnego na bieżąco będzie w stałym kontakcie z  Funduszem. Kontakt w zależności od potrzeb odbywać się będzie mailowo, telefonicznie oraz osobiście.

W związku z zarządzaniem Wierzytelnościami Funduszu Sekurytyzacyjnego działamy z zachowaniem zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników Funduszu Sekurytyzacyjnego, w zgodzie z zapisami Ustawy o FI i statutu Funduszu.

Działania:

 • dokonywanie obowiązkowych zawiadomień Klientów o przelewie Wierzytelności wchodzących w skład danego Pakietu Sekurytyzowanych Wierzytelności na Fundusz Sekurytyzacyjny
 • informowanie Klientów w imieniu Funduszu Sekurytyzacyjnego kierujących zapytania do Spółki o Funduszu, jako nowym wierzycielu, stanie zadłużenia oraz numerze Rachunku Pomocniczego
 • weryfikacja operacji dotyczących Wierzytelności Funduszu na Rachunkach Pomocniczych Funduszu.
 • rozliczania bieżącej wartości świadczeń wynikających z poszczególnych Wierzytelności Sekurytyzowanych
 • całkowite rozliczenia Wierzytelności Sekurytyzowanych i wystawiania potwierdzeń spłaty zadłużenia przez Klientów
 • ustalanie bieżącej wartości świadczeń wynikających z poszczególnych Wierzytelności Sekurytyzowanych
 • dokonywanie wyceny Wierzytelności Funduszu
 • przyjmowanie i przechowywanie oraz przekazywania środków pieniężnych należnych Funduszowi
 • przekazywanie Towarzystwu informacji dotyczących działań podejmowanych z związku z realizacją świadczeń wynikających z Wierzytelności Sekurytyzowanych
 • sporządzanie dla Funduszu i przekazywania Towarzystwu, jako organowi Funduszu raportów bądź dokumentów

Sprawdź również

Monitoring płatności
Windykacja polubowna
Windykacja sądowa i egzekucyjna
Administrowanie wierzytelnościami
Zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi
Zakup portfeli wierzytelności

Skontaktuj się z nami

  Menu
  Kontakt
  close slider

   Napisz do nas

   close