Windykacja sądowa i egzekucyjna.

Brak chęci podjęcia negocjacji i uporczywa odmowa spłaty zaległości wymaga podjęcia bardziej zdecydowanych działań prawnych. Pamiętać również należy, że na tym etapie postępowania wykorzystujemy wszystkie możliwe środki, aby odzyskać wszystkie należności przeterminowane, dzięki czemu środki uznane za stracone mogą znacznie poprawić kondycję finansową Kontrahenta. Nasza Firma prowadzi kompleksowe działania w zakresie windykacji sądowej i egzekucyjnej. Wdrożone przez nas rozwiązania pozwalają w bardzo krótkim czasie dokonać masowej wysyłki pozwów z wykorzystaniem procesu Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Cały proces postepowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego oparty jest na własnych zasobach obejmujących doświadczonych radców prawnych, jak również ekspertów procesowych. Proces sądowego dochodzenia należności rozpoczyna wysłanie korespondencji przedsądowego, ostatecznego wezwania do zapłaty. W przypadku braku reakcji ze strony Klienta sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego. Niezależnie od tych działań, do czasu uzyskania klauzuli wykonalności, nadal podejmowane są działania mające na celu doprowadzenie do porozumienia z Klientem w zakresie spłaty zadłużenia. Podjęcie negocjacji na tym etapie powoduje zaniechanie czynności procesowych, aby nie generować niepotrzebnych kosztów dla Klientów jak również Kontrahenta. W przypadku braku reakcji ze strony Klienta na wysłane wezwanie po otrzymaniu tytułu wykonawczego, podejmowana jest ostateczna próba polubownego rozwiązania problemu poprzez wysyłkę wezwania przed egzekucyjnego. Dalszy brak reakcji ze strony Klienta doprowadzi do podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Na tym etapie przygotowywany jest wniosek egzekucyjny, który zostaje wysłany do właściwego współpracującego z naszą firmą komornika sądowego. Posiadamy w stałej współpracy ponad 60 komorników na terenie całego kraju, dokonując w odpowiednich terminach monitoringu czynności komorniczych łącznie z przeglądem akt w samej kancelarii.

Korzyści dla Kontrahentów:

 • odzyskanie znacznej części zaległości przeterminowanych,
 • przeprowadzenie kompleksowej obsługi na etapie sądowo-egzekucyjnym przez wyspecjalizowany podmiot.

Podejmowane działania:

 • ciągły kontakt z Klientem w celu polubownego rozwiązania problemu zadłużenia,
 • merytoryczne oraz techniczne przygotowanie dokumentacji procesowej,
 • złożenie w imieniu Kontrahenta pozwu do właściwego sądu,
 • reprezentowanie Kontrahenta przed sądem,
 • monitorowanie procesu postępowania sądowego do czasu uzyskania tytułu wykonawczego,
 • prowadzenie postępowania odwoławczego oraz udzielanie odpowiedzi na wezwania sądowe,
 • optymalny dobór kancelarii komorniczej,
 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego i złożenie go do wybranej kancelarii komorniczej,
 • monitorowanie procesu egzekucyjnego i jego efektów,
 • stały nadzór nad stanem czynności procesowych na każdym etapie postępowania,
 • możliwość przystosowania naszych systemów do wymogów raportowych Zleceniodawcy

Sprawdź również

Monitoring płatności
Windykacja polubowna
Windykacja sądowa i egzekucyjna
Administrowanie wierzytelnościami
Zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi
Zakup portfeli wierzytelności

Skontaktuj się z nami

  Menu
  Kontakt
  close slider

   Napisz do nas

   close