Usługi wsparcia biznesu

CROSS FINANCE Sp. z o.o. bazując na swym doświadczeniu jest w stanie zapewnić szereg atrakcyjnych rozwiązań w obszarze wsparcia procesów biznesowych.

Zakres usług

Wykorzystywane podczas procesu windykacji narzędzia i rozwiązania technologiczne mogą być bardzo pomocne także w innych, nie tylko związanych z odzyskiwaniem należności obszarach.

CROSS FINANCE Sp. z o.o. oferuje szereg sprawdzonych i efektywnych funkcjonalności, które mogą być wykorzystywane z powodzeniem także w obszarach związanych ze sprzedażą, marketingiem i szeroko pojętą komunikacją z Klientem. Nasza oferta w tym zakresie dotyczy wsparcia procesów biznesowych poprzez zastosowanie takich rozwiązań telekomunikacyjnych oraz technologicznych, których zadaniem jest poszerzenie możliwości operacyjnych, zarówno pod kątem skali działania, a także jakości i różnorodności świadczonych usług. Oferujemy następujące obszary wsparcia:

Skip tracing: ustalenia teleadresowe

Skip tracing pozwala uzupełnić bazę danych o brakujące lub dodatkowe dane teleadresowe, umożliwiające skuteczne dotarcie do Kontrahenta.

Tworzenie i weryfikacja baz danych

Dla wielu Przedsiębiorców posiadanie aktualnych baz danych Kontrahentów jest jednym z kluczowych elementów decydujących o odniesieniu sukcesu biznesowego.

Masowe kampanie listowne oraz SMS

W celu utrzymania odpowiednich relacji z Kontrahentami konieczne jest posiadanie właściwych i sprawdzonych narzędzi komunikacji.

Skip tracing

Ustalenia teleadresowe należą do usług najczęściej wykorzystywanych w procesie odzyskiwania należności, szczególnie w przypadkach nieaktualnych numerów kontaktowych oraz błędnych adresów zamieszkania. Opierając się na sprawdzonych w procesie windykacji narzędziach jesteśmy w stanie dostarczyć Klientowi kompleksową i skuteczną obsługę w tym zakresie. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje między innymi:

 • automatyczne ustalenia teleadresowe z wykorzystaniem autorskich rozwiązań,
 • ręczne ustalenia teleadresowe (bazy danych, portale społecznościowe itp.),
 • wysyłka zapytań do Centralnego Biura Adresowego.

Weryfikacja i aktualizacja baz danych

Wielu Klientów posiada własne bazy danych Kontrahentów budowane przez dłuższy okres czas. Zdarza się jednak, że bazy te z biegiem czasu tracą swoją aktualność. Bardzo często zwierają także wiele błędnych rekordów. Wady te uniemożliwiają skuteczne ich wykorzystanie w kontaktach z Kontrahentami oraz utrudniają przeprowadzenie rzetelnych analiz marketingowych. CROSS FINANCE Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania mające na celu takie przygotowanie powierzonych baz danych, aby możliwe było optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów informacji o Kontrahentach Klienta. Zakres świadczonych przez nas usług w tym zakresie obejmuje miedzy innymi:

 • automatyczną eliminację błędnych numerów i poczt głosowych,
 • telefoniczną weryfikację numerów kontaktowych,
 • sprawdzenie aktualności kompletu danych teleadresowych,
 • poszerzenie istniejącego zestawu informacji o nowe pozycje.

Masowe wysyłki sms i listów

W celu utrzymywania odpowiednich relacji z Kontrahentami konieczne jest posiadanie właściwych i sprawdzonych narzędzi komunikacji. Wysyłka korespondencji masowej, szczególnie gdy dotyczy akcji jednorazowych lub odbywa się cyklicznie, np. jeden raz w miesiącu, może spowodować spore obciążenia dla sprawnego działania przedsiębiorstwa. Wymaga bowiem podjęcia działań wykraczających poza podstawowy obszar działalności. W takich przypadkach outsourcing procesów związanych z masową komunikacją wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Pozwala bowiem korzystać z wiedzy i infrastruktury dostawcy, obniża koszty działania, redukuje problemy operacyjne i pozwala koncentrować się na podstawowym, strategicznym „core business”. CROSS FINANCE oferuje, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, skorzystanie z posiadanych doświadczeń i infrastruktury umożliwiającej właściwe, skuteczne i efektywne zarządzanie procesem komunikacji z Kontrahentami. W tym zakresie oferujemy między innymi:

 • masową wysyłkę profilowanych wiadomości tekstowych sms,
 • obsługę masowej wysyłki pism, ofert i ulotek informacyjnych,
 • akcje mailingowe,
 • masową produkcję i wysyłkę spersonalizowanych dokumentów (faktury, wezwania, blankiety itp.).
Menu
Kontakt
close slider

  Napisz do nas

  close